Kiertotalous ja elinkaariajattelu tulleet jäädäkseen myös rakennusalalle

Viime aikoina termit kiertotalous ja elinkaariajattelu ovat nousseet keskusteluun myös rakennusalalla. Näille termeille on paikkansa yhdestä tärkeästä syystä: meidän pitää käyttää luonnonvarojamme niin, että myös tulevat sukupolvet saavat elää vähintään yhtä hyvää elämää kuin nyt saamme elää.

Mitä nämä termit käytännössä tarkoittavat? Meille kiertotalous tarkoittaa sitä, että hyödynnämme jo olemassa olevia, toimivia rakenteita ja jatkamme niiden elinkaarta laadukkailla, pitkän elinkaaren ratkaisuilla käyttäjäkokemus huomioiden. Tavoitteena on aina laadukas rakennettu ympäristö. Kierrättämisellä ja uusiokäytöllä on suora vaikutus rakennushankkeeseen kustannuksia säästävällä tavalla. Laajemmin asiaa tarkasteltaessa positiiviset vaikutukset näkyvät vähäisempänä energiankulutuksena ja ympäristön kuormittamisena, kun tuotamme vähemmän uutta materiaa ja vähemmän jätettä.

Elinkaariajattelu on perusperiaatteeltaan sitä, että jo hankkeen suunnitteluvaiheessa nähdään rakennuksen koko elinkaari suunnittelusta ylläpitoon, rakennuksen mahdolliseen käyttötarkoituksen muuttamiseen ja lopulta purkamiseen. Elinkaariajattelun näkökulmasta valitaan parhaat mahdolliset menetelmät ympäristön, kustannusten ja laadun kannalta.

Kestävän kehityksen mukainen, vähähiilinen rakentaminen haastaa meitä rakennusmateriaalien valmistajia ja urakoitsijoita uudenlaiseen ajatteluun ja toiminnan kehittämiseen. Siihen vaaditaan yritysten ja yhteisöjen saumatonta yhteistyötä. Olemme valmiita.

Työ- ja elinkeinoministeriön viime vuoden lokakuussa aloittama ”Fiksun julkisen rakentamisen kuntakiertue” käsittelee näitä aiheita. Tervemenoa kuulemaan ja oppimaan! Niin teemme mekin.

Related Posts

Loading Conversation